Groenonderhoud & Natuurbeheer

Het groenonderhoud bestaat onder meer uit:

– Inzaaien en maaien van dijken/taluds

– Snoeien van heggen, bomen en struiken

– Hout versnipperen

– Het bestrijden of beheersen van onkruid

– Water geven aan bomen en struiken

Ook bij de aanleg van parken en groenvoorzieningen langs wegen zijn wij inzetbaar met ons materieel en onze vakmensen.